prodej a pronájme nových bytů v praze

TECHNICKÉ PODMÍNKY společnosti AFIN s.r.o., IČO: 25121898, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 51520 (dále jen prodávající) platné od 1.1.2013

PREAMBULE:
1. Technické podmínky vydává prodávající za účelem zajištění efektivního postupu při objednávce reklamní úpravy zboží.
2. Kupující potvrzením kalkulace od prodávajícího s těmito technickými podmínkami souhlasí.
3. Reklamní úprava zboží může být provedena na objednaném zboží od prodávajícího a/nebo na dodaném zboží od kupujícího.

1. Formát
1.1. Kupující za účelem reklamní úpravy zboží dodá prodávajícímu požadovaný logotyp nebo požadovaný popis v elektronické podobě v křivkách (tzv. vektorové podobě). Vhodné a akceptovatelné formáty jsou:
a) soubor aplikace CorelDraw! (.cdr), texty ve vektorech
b) soubor aplikace Adobe Illustrator (.al), texty ve vektorech
c) soubory s koncovkami .pdf či .eps ve vektorech
1.2. Kupujícím může dodat požadový logotyp nebo požadovaný popis také v jiných souborech než jsou koncovky uvedené v bodu 1.1., a/nebo ve vytištěné formě. V tomto případě musí prodávající podklady vektorizovat, přičemž kupující bere na vědomí, že za tuto službu náleží prodávajícímu odměna dle zaslané kalkulace, nebo za jednotnou sazbu grafického zpracování 550,- Kč bez DPH/hodinu.

Další možnosti formátů:
a) bitmapové formáty s koncovkou .tiff, .gif, .jpg, .bmp a to s co nejvyšším rozlišením bez předchozího použití ztrátové komprese
b) výtisk z tiskárny, vizitka, jiný reklamní předmět nesoucí požadovaný logotyp v dostatečné velikosti.
c) ruční náčrt představy reklamní úpravy.

2. Barevnost
2.1. Kupující za účelem správné barevnosti požadovaného logotypu nebo požadovaného popisu dodá prodávajícímu přesnou definici přímých barev specifikovaných podle PMS (PANTONE Matching System). Tato barevnost může být prodávajícím nedodržena u technologií, které barevnost nepodporují (výpal na sklo a keramiku, laser, ražba, pískování).
2.2. V případě, že kupující nezná barvy podle PMS ale dodá barevný podklad, může prodávající dodatečně barvy podle PANTONE vzorníku identifikovat a kupujícího s touto identifikací kupujícího seznámí a kupující jí odsouhlasí.
2.3. Pro reklamní úpravu, jejíž technologie neumožňuje dodržet barvy specifikované podle PMS, může prodávající použít ekvivalent ve CMYK (4 základní tiskové barvy s uvedením poměru dané barvy).